Cricketer Moin Khan Son and Azam Khan brother Owais Khan got married to actress Mariam Ansari sister of Actor Ali Ansari

Cricketer Moin Khan Son and Azam Khan brother Owais Khan got married to actress Mariam Ansari sister of Actor Ali Ansari