Saqlain Mushtaq Share How The Rishta Of Shadab Khan And Malaika Done